services_banner

Kuinka saada yritys kehittymään tasaisesti kymmenen parhaan kilpailukyvyn kanssa

Jotta yritys voisi kehittyä kestävästi ja vakaasti, sen on kehitettävä omaa ydinkilpailukykyään.

Yrityksen ydinkilpailukyky heijastuu alun perin erityisominaisuuksiin. Yrityksen ydinkilpailukyky voidaan karkeasti hajottaa kymmeneksi sisällöksi sen erityisilmiöiden analyysin perusteella, joita kutsutaan kilpailukyvyn kymmeneksi parhaaksi.

(1) Päätöksenteon kilpailukyky.

Tällainen kilpailukyky on yrityksen kyky tunnistaa kehitysloukut ja markkinamahdollisuudet sekä reagoida ympäristömuutoksiin oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Ilman tätä kilpailukykyä ydinkilpailukyvystä tulee haitta. Päätöksentekokilpailu ja yritysten päätöksentekovalta ovat samassa suhteessa.

(2) Organisaation kilpailukyky.

Yritysmarkkinoiden kilpailu on viime kädessä toteutettava yritysorganisaatioiden kautta. Vasta kun on varmistettu, että yrityksen organisaatiotavoitteet on saatu päätökseen, ihmiset tekevät kaiken ja tietävät menestymisen standardit, päätöksentekokilpailun muodostamat edut eivät voi epäonnistua. Lisäksi yritysten päätöksenteko- ja toteutusvoima perustuvat myös siihen.

(3) Työntekijöiden kilpailukyky.

Jonkun on hoidettava yritysorganisaation suuret ja pienet asiat. Vasta kun työntekijät ovat riittävän kykeneviä, halukkaita tekemään hyvää työtä ja kärsivällisyyttä ja uhrauksia, he voivat tehdä kaiken.

(4) Prosessin kilpailukyky.

Prosessi on summa yksittäisistä tavoista tehdä asioita yrityksen eri organisaatioissa ja rooleissa. Se rajoittaa suoraan organisaation toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

(5) Kulttuurikilpailukyky.

Kulttuurikilpailukyky on integraatiovoima, joka koostuu yhteisistä arvoista, yhteisistä ajattelutavoista ja tavallisista toimintatavoista. Se toimii suoraan yritysorganisaation toiminnan koordinoinnissa ja sen sisäisten ja ulkoisten resurssien integroinnissa.

(6) Tuotemerkin kilpailukyky.

Tuotemerkkien on perustuttava laatuun, mutta pelkkä laatu ei voi muodostaa tuotemerkkiä. Se heijastaa vahvaa yrityskulttuuria yleisön mielessä. Siksi se muodostaa myös suoraan yrityksen kyvyn integroida sisäiset ja ulkoiset resurssit.

(7) Kanavan kilpailukyky.

Jos yritys haluaa ansaita rahaa, hyötyä ja kehittyä, sillä on oltava tarpeeksi asiakkaita hyväksymään sen tuotteet ja palvelut.

(8) Hintakilpailukyky.

Halpa on yksi kahdeksasta arvosta Ajoita asiakkaat etsivät, eikä asiakkaita ole'ei välitä hinnasta. Kun laatu ja brändin vaikutus ovat samat, hintaetu on kilpailukyky.

(9) Kumppaneiden kilpailukyky.

Ihmisyhteiskunnan kehittyessä nykyään menneisyyteen ovat päivät, jolloin kaikki ei pyydä apua ja tee kaikkea maailmassa. Tarjota asiakkaillemme eniten lisäarvoa tuottavia palveluja ja tyytyväisyyttä perustamme myös strategisen liittoutuman.

(10) Suodatinelementtien innovatiivinen kilpailukyky.

Ensin on oltava jatkuvaa innovaatiota. Kuka voi jatkaa tämän temppun luomista ensin, kuka voi olla voittamaton tässä markkinakilpailussa. Siksi se ei ole vain tärkeä yritystuen sisältö, vaan myös tärkeä yrityksen toteuttamisen sisältö.

Nämä kymmenen suurta kilpailukykyä ovat kokonaisuutena yrityksen ydinkilpailukykyä. Kun tarkastellaan kykyä integroida yritysresursseja, minkä tahansa näistä kymmenestä kilpailukyvyn näkökulmasta puuttuminen tai väheneminen johtaa suoraan tämän kyvyn heikkenemiseen eli yrityksen ydinkilpailukyvyn heikkenemiseen. 


Lähetysaika: 11-20-2020